Wij stellen  u graag de mensen van Almere Anders'18 voor:
   
  
  

 


1. Rutger Hengstman

lijsttrekker

Huidig raadslid Almere fractie Hengstman,
Raadslid in Almere sinds 2010,
Diverse lokale en regionale bestuursfuncties,
Zelfstandig ondernemer in Almere sinds 1984,
Woont in Almere sinds 1982

Wie bent u, wat drijft u?
Ik ben in 2010 voor de VVD in de gemeenteraad gekomen omdat een aantal verkiezingsbeloftes naar mijn mening ook wel eens waargemaakt mochten worden. Ik heb ervaren dat het veel voldoening geeft, als je ook daadwerkelijk zaken voor elkaar kunt krijgen. Dat is mijn drijfveer.
Maar als partij en persoonlijke belangen een belangrijkere rol gaan spelen dan je partijprogramma, moet je daar je conclusies uit trekken. Bij de nieuwe lokale partij Almere Anders’18 is alleen ons verkiezingsprogramma belangrijk. Dat geldt voor alle kandidaten. Ik heb er het volste vertrouwen in om met dit team ons verkiezingsprogramma waar te maken.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van uw partij voor de komende vier jaar?
Met andere partijen gaan voor Almere. Meerderheidsstandpunten verwezenlijken. Overeenkomsten zoeken in plaats van verschillen. En als het moet, dan maar met een minderheidscollege. Ook willen we stoppen met de Floriade. Op die plek geen woonwijk maar een gebied met natuur en recreatie. Een duurzame woonwijk bouwen kunnen we overal, dit gebied behouden en bestemmen voor recreatie kan maar één keer. Ook kiezen wij voor extra woningbouw. Jaarlijks willen wij 500 huurwoningen onder de 850 euro, 500 starterswoningen en 500 huizen in de sociale woningbouw. Onze kinderen moeten ook in Almere kunnen wonen.

Wat vindt u dat echt moet veranderen in Almere?
Bij de kreet “mensen maken de stad”, denk ik nu eerder aan de beleidsmedewerkers op het stadhuis dan aan de bewoners van Almere. Dat moet veranderen. Eerst de bewoners aan het woord en dan pas plannen maken. Echt samen met de bewoners aan het werk.

Wat moet vooral zo blijven zoals het nu is?
Het groen en de ruimte in de stad met betaalbare woningen. Dat is ook de reden dat veel mensen hier naar toe zijn gekomen.

Wat merkt ‘de gewone Almeerder’ er van als u in de raad komt?
We gaan 100% voor ons verkiezingsprogramma. Beloftes waarmaken. Dat is ook je belangrijkste taak als volksvertegenwoordiger.

 

  ... 

2. Martin Sinke
kandidaat raadslid

Adviseur maatschappelijke projecten bij Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij afdeling Flevoland,
Voormalig raadslid en bestuursvoorzitter,
Diverse lokale bestuursfuncties bekleed,
Hoofd primaire opleidingen MBO onderwijs,
Ervaring in management en organisatie.

Waarom Almere Anders ’18:
Gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Almere naar 350.000 inwoners.

Een cultuurverandering creëren waarbij gestuurd wordt op hoofdlijnen en gestopt wordt met profilerend gebabbel.
 

...


 

3. Gerlinde Blokland
kandidaat raadslid

Relatiemanager bij Loyalis (APG),
Voormalig raadslid,
Diverse (lokale) bestuursfuncties,
Lid verantwoordingsorgaan personeelpensioenfonds APG
Lid werkgroep Loyalis ondernemingsraad APG,
Woont in Almere sinds 1996.

Waarom Almere Anders ’18:
Een aantal dingen in deze stad moet echt anders en wij verwoorden dit in 18 krachtige programmapunten. Als raadslid zal ik mij er hard voor maken dat deze punten gerealiseerd worden met name op het gebied van wonen.
 

...


 

4. Ellen Stel
kandidaat raadslid

Werkzaam als Community Associate bij NS Regus Express op Schiphol en Amsterdam centraal,
Zelfstandig ondernemer,
Bestuursfunctie bekleed bij Hondensportvereniging,
Sterk voorstander van Almere – voor en door Almeerders, ook in de politiek. 
Gehuwd,1 volwassen dochter,
Bijna 28 jaar wonend te Almere Haven.

Waarom Almere Anders ’18:
Met lede ogen de verandering in de politiek in de laatste jaren zien ontstaan waardoor het stadsbestuur nu mijlenver afstaat van de inwoners.

Ik wil proberen om die kloof weer te dichten, de Almeerder weer op de eerste plaats te zetten en dat besef weer terugbrengen bij de politiek.

 

... 

5. Frits van der Pluijm
kandidaat raadslid

Gepensioneerd,
Lid van het hoofdbestuur van 50PLUS,
50PLUS doet in Almere zelf niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil de 50PLUS leden en kiezers in Almere niet in de steek laten en zie in “Almere Anders’18” een goed alternatief,
Met mijn bijdrage aan "Almere Anders’18" wil ik vooral letten op de noden van de sociaal en economisch minst sterken in Almere,
Sinds 1986 inwoner van Almere Haven.

Waarom Almere Anders ’18:
Ik wil vooral gaan letten op de noden van de sociaal en economisch minst sterken in Almere.

Ik en ga mij inzetten voor een stad waar het voor jong en oud goed leven en werken is.
 

...


 

6. Stef de Haas
kandidaat raadslid

Ondernemer, bureau voor headhunting en executive search,
Bijna 40 jaar gelukkig getrouwd, twee volwassen dochters,
Maatschappelijk betrokken, veel ervaring met bestuurswerk (sport en onderwijs),
Positief kritisch, onderzoekend “je zegt dat nou wel, maar hoe zit het nu echt”, 
Woont in Almere sinds 1979 (met een onderbreking van 5 jaar wegens verblijf in het buitenland).

Waarom Almere Anders ’18:
Al heel lang kritisch volger van de lokale overheid, regelmatig met verbazing.

Met deze partij zie ik medestanders en wil ik graag meedoen i.p.v. aan de zijlijn staan.

Een aantal van de standpunten benadrukken de noodzaak tot zuinig aan doen en efficiency in het overheidsapparaat, daar wil vooral op gaan letten maar dan ook positief bijdragen door het voorstellen van alternatieven “zo zou het toch ook kunnen”.
  

7. Alexandra van Itterzon
kandidaat raadslid

Marketing medewerker,
Zelfstandig ondernemer sinds 2006,
4 jaar bestuurslid bij Flevolandse zakenvrouwen,
Woont sinds 1982 in Almere.

Waarom Almere Anders'18:
Als Almeerse burger heb ik behoefte aan meer betrokkenheid met de keuzes die de gemeente maakt en die van invloed zijn voor ons en onze kinderen.
Veranderen begint bij jezelf. Vandaar dat ik mij heb aangesloten bij een partij met een sterk programma, die zich vol inzet en integriteit toont.
Zij komen op voor de belangen van álle Almeerders.
 

...


 

8. Edwin Vermij
kandidaat raadslid

Voor zijn 30e verjaardag ondernemer geworden en inmiddels al 7 jaar zelfstandig actief,
Bouwkundig ontwerpen en uitwerken middels BIM met zijn bedrijf Blacklines
en daarnaast het ontwikkelen en bouwen van woningen,
Mede eigenaar van een lokaal project-ontwikkelbedrijf,
Altijd gewerkt in en affiniteit gehad met architectuur en technologie.
Sinds 2005 in Almere gaan wonen om nog meer te kunnen bouwen, ontwikkelen en pionieren.

Waarom Almere Anders ’18:
Als raadsleden of wethouders hun handelingen niet goed meer uit kunnen leggen en weinig tot geen verantwoordelijkheid meer afleggen dan gaat er echt iets mis.

Het idee dat een wethouder uit een andere stad hier aan komt vliegen om een termijn de stad te gaan besturen en dan weer te verdwijnen is mij ook een vreemde.

Een drastische hervorming van het openbaar bestuur zou mij een goede zijn. Het liefst gewoon weer Almeerders die Almere besturen.

Het heeft mij de laatste tijd erg gestoord hoe Almere om gaat met mensen die zelfstandig ondernemen. Waarom wordt er zo weinig voor Witchworld gedaan? Waarom moet Haddock met geweld aangepakt worden. Lokale projectontwikkelaars die 2017 en begin 2018 geen grondposities krijgen van de gemeente om nog meer woningen te bouwen... En zo zijn er nog meer ondernemende Almeerders die weinig gehoor of hulp krijgen en zelfs tegengewerkt worden. Ook dit valt niet goed uit te leggen. Transparantie, betrokkenheid en veel meer en tijdige inspraak mogelijkheid voor bewoners of zelfs een (digitale) referendum, zou mij een goede zijn.
 

...


 

9. Danielle Schilp
kandidaat raadslid

Servicemedewerker DC klinieken
Voorzitter stichting Cascade
Zelfstandig ondernemer
In 2017 geëerd als bijzondere Poortenaar. (inwoner van Almere-Poort)

Waarom Almere Anders ’18:
Ik vind het belangrijk dat er weer naar burgers geluisterd wordt.
Wat vinden de inwoners van Almere belangrijk in onze maatschappij?
Vanuit de politiek meer dingen samen met de burgers ondernemen.

 

...
  
  
 

10. Rola den Rooijen-Hengstman
kandidaat raadslid

Beeldend kunstenaar,
Zelfstandig ondernemer sinds 1995 (cursuscentrum),
Diverse bestuursfuncties bekleed,
Ervaring in management en (re)organisatie,
Denker en doener,
Woont in Almere sinds 1982.

Waarom Almere Anders ’18:
Na jarenlang langs de zijlijn te hebben mee gekeken bij de Almeerse politiek, is het nu tijd voor mij om ook in actie te komen.

Ik ben een gewone ‘doorsnee’ inwoner van Almere en ik kan, wil en mag mijn stem laten horen bij Almere Anders’18.
Met dit duidelijke verkiezingsprogramma kan ik mij vastbijten in dat wat er lokaal werkelijk toe doet.

Almere is te mooi om uit handen te geven.
 

...

© 2017-2018 Almere Anders'18 | KvK: 70115281 | Contact | Pers |

Gemaakt door Rola Hengstman.