Politieke Markt en burger- inspraak.

 
   
 

Omroep Almere heeft een aantal lijsttrekkersdebatten georganiseerd. 

Wij hebben deelgenomen aan een debat over democratie, politieke samenwerking en burgerinspraak.

Onze lijsttrekker Rutger Hengstman legt hierin helder en duidelijk uit met welke vernieuwde vorm Almere Anders'18 de democratie ook echt wil laten gelden. 
Een compilatie van dit debat. 

Wil je het volledige debat zien, kijk dat op youtube:
https://www.youtube.com/ch...._4ZA


 

   

 

Het systeem van de Politieke Markt moet worden aangepast.

Een politiek debat in de gemeenteraad moet een doel hebben dat voor iedereen, dus zeker ook de burger, duidelijk is. We hebben geen behoefte aan een veredelde debatingclub.

Standpunten van college en politieke partijen moeten in een openbaar debat in de raadszaal worden gewissel; de uitkomst moet niet al voor de stemming vast staan.

In eventuele voorbereidende besprekingen dienen Almeerders niet alleen te worden gehoord, maar bij de discussie te worden betrokken.

Het informeel 'in het wild ontmoeten van raadsleden in de wandelgangen', heeft geen enkele politieke betekenis.
Het zou goed zijn, voorbereidende besprekingen over onderwerpen, die een wijk of stadsdeel betreffen, zoveel mogelijk op locatie te organiseren.