Werkgelegenheid.
 
   
 

Het is raar dat raadsleden en ook de burgemeester wel Almeerder moeten zijn, maar wethouders en ambtenaren niet.

Almeerse politiek gaat over Almere en Almeerders.

Het is raar dat raadsleden en ook de burgemeester wel Almeerder moeten zijn, maar wethouders en ambtenaren niet. Te vaak blijkt echte kennis van en interesse voor de stad en belangenbehartiging voor de inwoners aan de magere kant.
Natuurlijk is kwaliteit belangrijk, maar betrokkenheid bij de stad en haar inwoners ook.
Bij ruim 200.000 inwoners moeten toch voldoende geschikte mensen te vinden zijn?
Dat geldt ook voor andere, door de gemeente te benoemen functionarissen en bij benoemingen bij voornamelijk door de gemeente gesubsidieerde instellingen.