Bedrijven en aanbestedingen.
 
   

Almere is op het gebied van regelgeving met betrekking tot aanbestedingen en opdrachten roomser dan de Europese voorschriften.

Het is in het belang van de Almeerse economie, maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden.
De regelgeving moet worden aangepast. Daar waar mogelijk moet in de voorwaarden tot gunning en worden ingebouwd dat Almeerse bedrijven maximale kansen voor uitvoering van de opdrachten wordt gegeven.

Bij opdrachten, waarvoor geen aanbesteding nodig is, (en dat zijn er heel veel) moet het Almeerse bedrijfsleven minimaal gelijke kansen hebben deze te verwerven.