Echte inspraak vˇˇraf voor inwoners
 

   
 

Omroep Almere heeft een aantal lijsttrekkersdebatten georganiseerd. 

Wij hebben deelgenomen aan een debat over democratie.

Onze lijsttrekker Rutger Hengstman legt hierin helder en duidelijk uit met welke vernieuwde vorm Almere Anders'18 de democratie ook echt wil laten gelden. 
Een compilatie van dit debat. 

Wil je het volledige debat zien, kijk dat op youtube:
https://www.youtube.com/ch...._4ZA


 

   

Bij plannen die de gemeente heeft over belangrijke veranderingen in hun woonomgeving, worden bewoners ruim op tijd geraadpleegd.

Dat is dus iets anders dan: we beginnen eind deze maand !
En dat is iets heel anders dan "ge´nformeerd worden" !

Vooraf dient de vraag gesteld te worden: Wat voor gevolgen of belang van de bewoners heeft dit plan. 
Het kan dus betrekking hebben op een behoorlijk aantal plannen. 

Niet alleen als inspraak wettelijk is voorgeschreven maar juist ook bij bouwplannen, verkeersmaatregelen, (groen)voorzieningen, (groen) onderhoudsplannen et cetera, waar dat niet volgens de wet moet of als er in een (ver) verleden wellicht al eens principe besluit over genomen is.

Geen oplossingen presenteren, maar maximaal gebruik maken van vaak royaal aanwezige kennis en kunde van de Almeerders in de buurt.
Niet alleen de heel direct omwonenden betrekken, maar bekijken voor welke mensen in de buurt, wijk of stadsdeel de plannen van belang zijn.

Het management van het stadsdeel is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van dit participatietraject. Budgetten hiervoor moeten worden overgeheveld van de centrale diensten naar de stadsdelen.

Waar enigszins mogelijk worden ook gemeentelijke budgetten voor de uitvoering gedecentraliseerd naar de stadsdelen.

Bij kleine, tijdelijke ingrepen zoals overlast door bouw of reparaties aan straten of gebouwen, is de gemeente verantwoordelijk voor tijdige informatie naar de betrokken bewoners.
Afschuiven van deze verantwoordelijkheid naar de uitvoerders is niet aan de orde. 

Diverse diensten moeten elkaar in het contact met de burger, niet langer tegenspreken of achteraf met nadere bedenkingen komen. Beleidsambtenaren dienen geen andere mening te verkondigen dan de direct betrokken medewerkers van de gemeente. 
Het gevoel van veel Almeerders met een "veelkoppig gemeentelijk monster" te maken te hebben, zou dan definitief verleden tijd kunnen worden.

Het voortdurend met de mond beleden voornemen om de Almeerder daadwerkelijk te betrekken moet nu echt worden waargemaakt.