Gemeentelijke gebouwen en investeringen.
 
   
 

Over geldverspilling en "schone schijn"...

Een video.


 
   

De afgelopen periode is er veel geÔnvesteerd in gemeentelijke gebouwen. ...

De afgelopen periode is er veel geÔnvesteerd in gemeentelijke gebouwen. Dit terwijl het aantal bewoners in onze stad nauwelijks is toegenomen, er sprake was van een economische crisis en er op andere terreinen veel bezuinigd moest worden.

Zo is er flink in het Stadhuis geÔnvesteerd. Er zijn nieuwe werkplekken gecrŽŽerd, er is een geheel overbodige vernieuwing van het parkeerterrein geweest. En de Raadszaal is verbouwd, omdat er 6 extra stoelen voor raadsleden moesten worden gecrŽeerd en de kamers voor politieke vergaderingen anders ingericht. Dit heeft tezamen enkele miljoenen gekost!
Nog zo'n voorbeeld van te dure investering, die in de voormalige schouwburg, om de schouwburg in een KAF te veranderen: 3,5 miljoen.

Ook het aantal (beleids)ambtenaren is toegenomen. Zo houden zich inmiddels meer dan 50 mensen bezig met een of andere vorm van voorlichting. Daarnaast wordt er heel veel tijd gestoken in projecten als de Floriade, Rondje Weerwater, Expo Tiny Houses, promotie Oosterwold, et cetera.

In plaats van meer beleid is er juist meer behoefte aan ambtenaren met uitvoerende functies. Deze ambtenaren werken dichtbij de bewoners en leveren service aan de bewoners.

Het totaalbudget voor het ambtelijk apparaat kan worden bevroren. De gewenste uitbreiding van uitvoeringsfuncties wordt betaald door het verminderen van het aantal beleidsmedewerkers.