Aandacht voor ouderen.

 

   
 


Aandacht voor ouderen belicht: een video

Frits van der Pluijm, kandidaat raadslid voor Almere Anders'18 vertelt waar wij voor staan.

   

Nieuwe vormen van samenleven tussen jongeren, gezinnen van diverse samenstelling en ouderen ...

In het bouwprogramma dient in alle sectoren (sociale huur, middel dure huur en koop) rekening te worden gehouden met passende woningen voor de ouder wordende Almeerder, zoveel mogelijk binnen de bestaande wijken, zodat mensen daar kunnen blijven wonen en hun sociale contacten niet kwijtraken.

Zorg aan huis moet kunnen worden aangepast aan de mogelijk toenemende behoefte. Voorzieningen, ook medische, in de wijk moeten letterlijk en figuurlijk bereikbaar zijn. Kleinschalige opvang voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen kan binnen de wijk worden gerealiseerd.

Deze nieuwe vormen van samenleven tussen jongeren, gezinnen van diverse samenstelling en ouderen kunnen alleen worden gerealiseerd door samenwerking van de gemeente met zorgverleners en zorgverzekeraars, ontwikkelaars en/ of woningbouwcorporaties. 
Om dit ook voor mensen met lagere inkomens mogelijk te maken dienen alle betrokken partijen financieel water in de wijn te doen.

In deze raadsperiode dient de gemeente initiatieven te nemen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.