Kunst en Cultuur.
 
   
 

Kunst en Cultuur: een video

Wij willen van het KAF (Kunstlinie Almere Flevoland) een bloeiende locatie maken voor kunst en cultuur. Wij denken aan bijvoorbeeld 2 keer per jaar een expositie van Almeerse (amateur-) kunstenaars in het KAF. Almere barst van het talent maar vindt binnen de huidige bestemming van het KAF weinig tot geen mogelijkheden om dat uit te dragen.

Het KAF kost erg veel geld, laat daar de bevolking dan ook laagdrempelig van profiteren.

 
   

Almere loopt op het terrein van cultuur steeds meer uit de pas.

Zeker in vergelijking met andere middelgrote steden. Terwijl een goed cultuuraanbod van groot belang is om een gunstig economisch- en vestigingsklimaat in onze stad te creren.
En van de echt onderscheidende cultuuraspecten van de stad, onze bijzondere architectuur, is vrijwel van de kaart verdwenen. Na Rotterdam was Almere de 2e stad in het land op dit gebied.

Mede door samenvoeging van cultuurinstellingen en locaties is het aanbod verschraald.
Deze samenvoegingen hebben, in tegenstelling tot prachtige verhalen, niet geleid tot meer activiteiten en al helemaal niet tot de voorgeschotelde toename van rijkssubsidies. Ondanks een enorme investering (3.5 miljoen) nemen de bezoekers- en gebruikersaantallen zeker niet toe.

Een hernieuwde poging een museum te realiseren is mislukt, de gastvrijheid in het theater is verdwenen. De vestiging van een Legoblokjesruimte wekt algemene verbazing. De architectuur in het gebouw is ernstig aangetast en vervangen door een moderne vestiging van een soort kantine van een meubelfabriek.

Vergelijkbare theaters (bijvoorbeeld de Flint in Amersfoort) floreren door een goed en gevarieerd aanbod, excellente gastvrijheid, een onderscheidend en populair restaurant, prima samenwerking met andere organisaties en een meer dan actieve, zeer actuele marketing, waar nodig met gebruik van prijsaanbiedingen.
Steeds meer Almeerders zoeken hun culturele heil buiten de stad, terwijl Almere wel beschikt over n van de beste en uitgebreidste schouwburgen van het land.

Om de ontwikkelingen op cultureel gebied ten goede te keren, te stimuleren en het aanbod voor meer Almeerders toegankelijk te maken is een bescheiden verhoging van het budget, ook voor evenementen, noodzakelijk.

Dit dient dus niet om hier meer ambtenaren bij in te schakelen.

Toekenning van budgetten wordt door een onafhankelijke commissie gedaan op basis van controleerbare prestatieafspraken. Budgetten voor evenementen kunnen ook, op dezelfde voorwaarden, door Almere City Marketing worden toegekend.