Meer voldoende bewaakte en gratis fietsparkeer-gelegenheden erbij.
   

In plaats van bestaande bewaakte fietsenstallingen te sluiten moeten er juist meer bij komen ...

Het is te gemakkelijk "verkeerd geparkeerd" fietsen in de centra van Almere te bestrijden door er boetes voor te geven en fietsen te verwijderen.

In plaats van bestaande bewaakte fietsenstallingen te sluiten moeten er juist meer bij komen, zoals dit in heel veel grote steden gebeurt. Toenemend gebruik van de fiets in het stedelijk gebied wordt hierdoor bevorderd in plaats van ontmoedigd.

Fietsenstallingen zijn eenvoudig te realiseren, er is slechts een éénmalige investering nodig en de kosten kunnen uit het budget voor de parkeergelden worden betaald. Toezicht kan worden geregeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.