Huisvesting en woningbouw.
   

wanneer uw browser de videoplayer
niet ondersteunt, klik dan op de
afbeelding hierboven.

woningbouw: een video

Almere Anders'18 zet in op het jaarlijks EXTRA realiseren van 1500 woningen, bovenop de reeds geplande woningbouw.

- 500 sociale huurwoningen,
- 500 woningen met een huur tot 850 euro,
- 500 woningen voor starters.

Alleen met uw steun op 21 maart, kunnen wij hieraan werken!

 

   
 

Almere Anders'18 wil 1500 EXTRA woningen per jaar ...

De vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen is de afgelopen jaren niet afgenomen maar zeer sterk gegroeid.
Jonge Almeerders die in hun eigen stad willen kopen of huren, komen volstrekt niet aan de bak of moeten jarenlang op wachtlijsten staan.
Maar ook voor senioren of mensen die een woning willen huren in de middenprijsklasse, is er nauwelijks tot geen aanbod.
Zelfs in het duurdere huursegment ontstaat nu schaarste.

Doordat in Amsterdam (en in een steeds groter wordende regio eromheen) enorme vraag is naar betaalbare woonruimte wordt ook de druk op de Almeerse woningmarkt steeds groter.

Helaas heeft Almere juist in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om woningen te bouwen voor deze doelgroepen, terwijl er meer dan voldoende ruimte was en de bouwprijzen relatief laag en is er gekozen voor andere eenmalige investeringen.
Er is nauwelijks samengewerkt met onze woningbouwcorporaties en (Almeerse) ontwikkelaars om hier tijdig en adequaat op te reageren.

De ontwikkeling van grote, nieuwe en samen met de markt snel te ontwikkelen wijken is geheel tot stilstand gekomen. Kwantiteit hoeft niet ten koste te gaan van kwaliteit: Wat is er mis met bijvoorbeeld de Sieraden- of Stripheldenbuurt ?

Veel aandacht (en geld en ambtelijke inzet) is besteed aan niches in de markt. 
Zelfbouw, Tiny Houses, Boerderijdorpen, Huis met koe, paard en tomaten zijn op zich leuke en wellicht zinvolle en vernieuwende concepten, maar zijn geen oplossing voor de vraag van de meeste mensen en bovendien, ondanks dikke subsidies nauwelijks betaalbaar.
Een dure kavelwinkel in het stadhuis is overbodige luxe.

Almere heeft voldoende vrijwel bouwrijpe locaties waar, misschien met enige aanpassingen in bestemmingsplannen en procedures gebouwd kan worden waar nu en de komende jaren behoefte aan is.
De aandacht en tijdsbesteding van het ambtelijk apparaat dient hierop gericht te zijn.
Inpassing in bestaande gebieden, bouwen voor de wijk, zoals nu bijvoorbeeld in het centrum van Almere Buiten is soms ook mogelijk en gewenst.

Hoewel Almere nog riante bouwlocaties heeft moet er, met het oog op de groei van de stad, veel zorgvuldiger omgesprongen worden met de ruimte. 
Er wordt in verhouding heel veel ruimte gebruikt voor kleine marktsegmenten, (Overgooi is nog lang niet uitverkocht) in zowel Poort als Nobelhorst, en zeer zeker in Oosterwold.
(heel veel lokale politici zijn daar overigens nog nooit geweest, blijkt bij navraag !)

Dus vindt Almere Anders: bescheiden doorgaan met doorgaan kleine marktsegmenten op veel minder locaties en:

Woningproductie in de komende 4 jaar jaarlijks verhogen met 500 sociale huurwoningen, 500 starterswoningen en 500 woningen met een huur tot 850 euro.
Deze productie komt uiteraard boven op de bestaande productie van ongeveer 1500 woningen.
(Totaal dus gemiddeld 3000 woningen per jaar gedurende deze periode)