Stoppen met de Floriade en de woonwijk Floriadeterrein.
 
   
 

Stoppen met de Floriade en de woonwijk Floriadeterrein:
Een video

Ook wij waren, net als veel Almeerders, in het begin redelijk enthousiast over het idee een wereldtentoonstelling te organiseren over de toekomst en toepassing van een voor de Nederlandse economie belangrijk thema: de land- en tuinbouw.

Maar door de keuze van de locatie, de onduidelijke plannen, het negeren van kritische geluiden van inwoners en deskundigen, en het bouwen van een woonwijk op die plek, hebben de Almeerders zo langzamerhand hun vertrouwen in het project Floriade verloren.

Het is beslist nog niet te laat om de Floriade een halt toe te roepen! Het enorme kapitaal dat Almere nog in dit project moet gaan stoppen, kunnen we op heel veel andere manieren voor de stad en burgers besteden. 

Daarom vinden wij van Almere Anders’18: stop nu het nog kan!

 
   
 

Een video over het Weerwater en het Floriadeterrein.

Rutger Hengstman, lijsttrekker Almere Anders'18 legt uit ... 
   
 

Almere wil als “Growing Green City” met zijn Floriade de wereld laten zien hoe je een groene, duurzame stad maakt. Niet erg geloofwaardig.

Een aantal steden hielden mooie parken over aan de Floriade terwijl in Almere een grote kaalslag heeft plaatsgevonden. Almere Anders'18 wil dit project stoppen en het gebied ontwikkelen tot een recreatiegebied voor alle Almeerders met ruimte voor de natuur en groene rustgebieden.

 
Lees meer: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/kaalslag-almere/
 
   
 

 


Veel Almeerders waren in het begin redelijk enthousiast over het idee een wereldtentoonstelling te organiseren over de toekomst en toepassing van een voor de Nederlandse economie belangrijk thema: de land en tuinbouw.


Maar door de keuze van de locatie, het de mist ingaan van een aantal uitgangspunten, de onduidelijke plannen, de rommelige besluitvorming, de wankele financiële onderbouwing, het negeren van kritische geluiden van inwoners en deskundigen, het door elkaar halen van plannen en financiering van het evenement Floriade, het “rondje Weerwater” de verbreding van de A6 en het bouwen van een woonwijk zijn de mensen niet alleen sceptisch geworden maar hebben zo langzamerhand hun vertrouwen in het project Floriade absoluut verloren.

Van het betrekken van de (jonge) Almeerders bij “the making of” is heel weinig terechtgekomen.

Het is inmiddels voor de Almeerders en zelfs voor partijen in de gemeenteraad volstrekt duister door wie en wanneer welke besluiten genomen zijn over de voortgang van het project.

Zowel de gemeenteraad als de bewoners van de stad zijn in de loop der jaren het project ingerommeld. 

Een voor de stad belangrijk evenement mag best wat kosten (dat doen alle Almeerse evenementen) maar het moet wel duidelijk zijn hoe groot die  risico’s zijn en wie er verantwoordelijk is.

Ook moet duidelijk zijn wat de kosten en baten van het evenement zijn. 

Bij de Floriade is zeer vaag welke kosten nu ten laste van het evenement komen en wat er verstopt wordt in de voorbereiding en  realisatie van de  (door niemand tevoren gewenste) woonwijk op dezelfde plek, het “Rondje Weerwater”  en kosten verbonden aan de aanleg van de A6. 

De kosten van uitkoop van het  duikpaviljoen van de Floriade, het restaurant, de camping (en de jachthaven ?) het verhogen van het terrein en de aanleg van geluidswerende maatregelen, de kaalslag van het gebied en aanleg van allerlei tijdelijke wegen naderen het totaal gereserveerde bedrag voor de inrichting van de Floriade.

(Interessant is ook waar de kosten voor nieuwe wegen, een nieuwe vaste brug en alternatieve vaarroute voor de verplaatsing van de camping naar het Schateiland -je moet er wel kunnen komen- vermoedelijke vele miljoenen uit betaald worden.)

Onduidelijk is ook de kosten van in de afgelopen jaren gemaakte uren van ambtenaren, feestjes, reclame, de organisatie en salarissen van de BV Floriade (enig aandeelhouder: de gemeente Almere) en de “dienstreizen” naar verre buitenlanden zijn. 

Teken aan de wand is de weigering van het college (met instemming van de meerderheid van de gemeenteraad) om hierover duidelijkheid te verschaffen en dus te kunnen zien wat de financiële  gevolgen zijn van het stoppen met de voorbereidingen van de Floriade en een groene woonwijk aan de snelweg.

Het is onvermijdelijk dat bij de razendsnelle ontwikkeling  van een nieuwe stad projecten en plannen om verschillende redenen niet gerealiseerd worden, maar waar al wel veel voorbereidings- en realisatiegeld mee gemoeid is.

Maar daar moeten we wel van leren. 

Een aantal voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn:  IJmeer-atelier (in centrum Amsterdam); diverse grote, en dus dure, stadsstructuurplannen; Project en studio Almere Hout en Spiegelhout;  Plan, gedeeltelijk uitgevoerd, voor  revitalisering Almere Haven;  ontwikkelingsplannen kustzone Haven (3x) ontwikkelingsplan kustlijn Almere; Ontwikkelingsplan Zuidoever Weerwater; plan Almere Poort incl. Omniworld; Herontwikkelingsplan Poort (2x) en Homeruskwartier; Plan Leisurezone en Boulevard Poort et cetera. 

Er is dus voor Almere Anders alle reden om de voorbereidingen van de Floriade woonwijk (staat er inmiddels op de reclameborden) te stoppen en terug te keren naar de oorspronkelijke plannen voor het gebied aan het Weerwater: een fantastisch recreatief gebied midden in de stad en mogelijke toeristische trekker voor de regio.

Met stadsstranden en strandpaviljoens, drijvend openluchtzwembad; uitbreiding camping en toevoegen stadsvakantie- appartementen, jachthaven, waterskibaan, meerdere horecagelegenheden waterspeeltuin. Uitkijktoren, groene rustgebieden enzovoorts.

Een unieke en blijvende  combinatie tussen een florerend stadscentrum, geweldig stadsmeer en een prachtig recreatiegebied midden in Almere.

En interessant voor investeerders in deze sterk groeiende markt. 

Daar kunnen alle Almeerders blij mee zijn.

Daar zijn veel andere steden en hun inwoners waarschijnlijk jaloers op.

Ruimte voor groene woonwijken hebben we in Almere, elders nog best wel, bijvoorbeeld in Poort, Oosterwold of Nobelhorst. 

Vandaar de stelling van Almere Anders:

De voorbereidingen voor de Floriade worden beëindigd en het gebied wordt bestemd voor doorontwikkeling van bestaande en stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen.
 

   
   

Het Floriade voorstel van het College van B&W zet, na de inwoners van Almere, nu ook de gemeenteraad vrijwel buitenspel.

De vandaag openbaar gemaakte notitie (in opdracht van de volggroep Floriade van de Gemeenteraad !) geeft aan dat bij nu voorgestelde aanbesteding voor de aanleg van zowel de Floriade als de woonwijk daarna, de enorme financiele risico's uiteindelijk bij de gemeente terecht komen. 

Het rapport is opgesteld door een onafhankelijke deskundige, Prof. dr. Ir.A.G. Bregman.
Bovendien is er eigenlijk geen reele mogelijkheid voor de gemeenteraad meer om definitief te besluiten wel of niet door te gaan met de ons inziens ongewenste Floriade en de overbodige stadswijk op dezelfde locatie.
Wat is er nog meer nodig om college en een meerderheid van de raad te overtuigen van ons standpunt? 
Een ruime meerderheid van de Almeerders is het daarmee al wel eens!

Programma Almere Anders'18:
De voorbereidingen voor de Floriade worden beeindigd. Het gebied wordt bestemd voor doorontwikkeling van bestaande en stimuleren van nieuwe recreatieve voorzieningen. Geen woonwijk op deze locatie.

Lees hier de volledige notitie aanbestedingsprocedure Floriade Centrum Weerwater

 

   
 

Hup, daar gaat weer 6 miljoen naar de Floriade.

Er is weer 5.9 miljoen nodig om geluidswallen tegen de A6 te bouwen om geluidsoverlast voor de Floriade-wijk te verminderen! 
Bijna 6 miljoen om de geheel overbodige toekomstige woonwijk maar ook om het Floriadeterrein op te hogen. Dat wisten we al, zegt de gemeente.
De Almeerders in ieder geval niet!

Zo wordt steeds onduidelijker wat nu de investeringen voor de op deze luidruchtige plek eventueel te bouwen stadspaleizen of voor de Floriade zelf worden uitgegeven.
Zo worden we steeds verder dit project ingerommeld! 

Daarom zegt Almere Anders'18
stoppen ermee.